LES CROQUETES

 

 

LES CROQUETES

Se'ns esmolen les dentetes
quan lamare fa croquetes.

Ben rosses i cruixidores
no te'n menges, en devores.

En qualsevol ocasió,
si hi ha croquetes millor.

Miquel Martí i Pol