el meu poble

 

El Meu poble té una plaça

plena d’arbres i de sol.

S'hi passeja el senyor alcalde

i també tothom qui vol.

 

El meu poble té una escola,

una ermita i un mercat,

tot de cases rialleres

amb flors blanques al terrat.

 

El meu poble té tavernes

on s'hi beu tant vi, com cal,

­si la gent fa massa gresca,

hi ha també un municipal.

 

F. Bofill, A puig i F. Serrat