EL RACÓ DE MATEMÀTIQUES

 
         

 

MINIMATES

Ordenar, reconéixer, fer descomposicions....fins al 10

   

DE L'1 AL 20

Sumes, restes, escriure amb lletres.....fins al 20

   

TAULES

Repassem les taules de multiplicar

   

RELLOTGES

Repassem les hores